Ana sayfa > Miras Hukuku > Miras Hukuku

Miras Hukuku
Miras Hukuku

Geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifa Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Muris

 Muris -> miras bırakandır. Ölümü ile mirası açılan gerçek kişiyi ifade eder. Tüzel kişilerin muris olması mahiyetleri gereği mümkün değildir. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez

Mirasçı

Mirasçı miras bırakanın terekesi (mirası) üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişidir.

• Mirasçı gerçek veya tüzel kişi olabilir.

 • Soybağı (kan) esasına dayanan mirasçılık ancak gerçek kişiler için mümkündür.

 • Tüzel kişiler örneğin devlet belirli şartlarda yasal mirasçı olabilir. Tüzel kişilerin iradi mirasçı olması mümkündür.

• Yasal mirasçı Kanun hükmü gereği mirasçı olan kişidir. • İradi mirasçı à Murisin iradesi ile mirasçı olan kişidir. (atanmış mirasçı)

• Saklı paylı m Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez

  Tereke

 Miras bırakanın ölümü ile mirasçılarına geçen tüm hukuki ilişkilerini ifade eder.

 • Murisini intikal edebilen malvarlığı değerleri ve kişisel hakları

• Mülkiyet alacak hakları borçlar vb.. Boşanma ve evliliğin iptal davası tanıma ve babalığın iptali davası..

• Murisin malvarlığında bulunan ancak terekede yer almayan hukuki ilişkiler

 • İntifa hakkı TMK 797

 • Oturma (sükna hakkı) TMK 823

 • Murisce ileri sürülmemiş manevi tazminat alacağı

• Murisin iş görme borcu

 • Murisin vekil olarak iş görme borcu

• Murisin malvarlığında olmayan ancak terekede yer alan hukuki ilişkiler

 • Denkleştirmeye dahil kazandırmalar TMK 669

• Ölümle mirasçıların şahsıda doğan ama terekede yer almayan haklar

 • Dul ve yetim aylığı

• Destekten yoksun kalma tazminatı

 • BK 47 ye göre yakınların manevi tazminat hakkı Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez

 Külli ve Cüzi Halefiyet

Külli halefiyet: murisin mirası (tereke) mirasçılara bir bütün olarak kanun gereği doğrudan mirasçılara (kanuni veya atanmış) geçer. Terekeye dahil intikal eden malvarlığı değerleri için münferit intikal işlemlerinin yapılmasına gerek yoktur.

Cüzi halefiyet: mirasa dahil olan intikal edecek olan malvarlığının malvarlığının lehdarı olan kişiye mahiyetine uygun geçiş işlemi devredilmesi söz konusudur. Örneğim muayyen vasiyet alacaklısına bırakılan taşınmaz mirasçılara tarafından musalehe tapuda devredilmesi ile intikal gerçekleşir. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez

 Zümre Sistemi

Miras hukukumuzda mirasçılar kural olarak muris ile kan bağına dayanan soy bağı ilişkisine bağlı olarak tespit edilir. Zümre başı olan bir kimse ile ondan gelen altsoyun oluşturduğu kümeye zümre denir. Zümreler muristen başlayarak yakınlıklarına göre tespit edilir. Bugün mirasçı olabilen üç zümre kabul edilmiştir. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez

 Zümreler

1. Zümre Murisin altsoyudur.

 2. Zümre murisin anne ve bası ve onların altsoylarıdır Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez

Zümre Sistemine Hakim İlkeler

Mirasçı olabilmek için muris ile kan bağı(hukuki soy bağı) içerisinde bir zümreye dahil olmak gerekir.

Önceki zümrede mirasçı bulunması sonraki zümrenin mirasçılığını engeller . Zümre içinde murise yakın olan mirasçı aynı zümrede uzak olan mirasçının mirasçılığını engeller . Zümre veya kök içi halefiyet (atanmış mirasçılıkta kök içi halefiyet yoktur) l

Miras

 1. zümrede kök başlarına, 2. ve 3. zümrede zümre başlarına eşit paylaştırılır.

 2. ve 3. zümrede miras ana ve baba hattı olarak iki kola ayrılır. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez

 Ölüme Bağlı Tasarruf

Murisin sağlığında ölümü ile sonuç doğurmasını öngörerek yaptığı hukuki işlemlerdir.

 • Vasiyet(name)

• Miras sözleşmesi


DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM 

“Kalem Hukuk Bürosu” adı kullanılarak bir çok kişiye dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderildiği , uzlaşma , icra takibi gibi hususlardan bahsedilerek büromuz ile de ilgisi olmayan numaraların iletişim adresi olarak bildirildiği yönünde ihbarlar alınmaktadır.  

BU TÜR DOLANDIRICILIK AMAÇLI MESAJLARA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKİR. 

BÜROMUZ TARAFINDAN KİMSEYE BU ŞEKİLDE MESAJ GÖNDERİLMEMEKTEDİR.