Ana sayfa > Ticaret Hukuku > Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Kalem Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, Ticaret Hukukunun her alanında yoğun şekilde çalışmaktadır.

Büromuz, gelişen ekonomilerdeki klasik sorunları içinde barındıran, Şirketler Hukuku gibi önemli sahalarda, geniş tabanlı bir hukuki çalışma tecrübesine sahiptir. Büromuz aynı zamanda, ticaretin değişik alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren birçok şirkete danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukatlarımız, akademik geçmişleri ve uygulama tecrübeleri ile Şirketler Hukuku alanında; şirket sorumluluğu, ortaklık yapısı, şirket yönetim yetkileri, sermayenin paylara bölünmesi, yöneticilerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, kurumsal yönetim, altın hisse oluşturulması ve azınlık pay sahiplerinin korunması vs gibi şirketler hukukunun her alanında çok geniş bir alanda ve bazı karmaşık hukuki meselelere çözüm bulan danışmanlık ve dava hizmetlerini çok büyük bir başarı ile müvekkillerine vermektedir.

Bütün bunlara paralel olarak, şirketlerde hisse devirleri, şirketlerin satın alınması ve şirket birleşmeleri, bölünmeleri ve devralmaları gibi işlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca bütün bu iş ve işlemlerin en başından itibaren sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesinde de sürekli destek vermektedir.

Due Diligence Raporunun Hazırlanması

Due Diligence raporu genellikle şirket değerlendirmelerinde yapıldığı bilinmektedir fakat gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması, proje geliştirme çalışmalarında da yapılmaktadır. Her due diligence raporunun içeriği yapılacak işe göre değişmektedir. Şirket satışı için yapılacak olan due diligence ile gayrimenkul satışı için yapılacak olan due diligence raporunun hem incelemesi dolayısı ile içeriği farklı olacaktır.

Burada gayrimenkuller ile ilgili yapılan due diligence raporları anlatılmaktadır.

Due Diligence Ayrıntılı İnceleme Raporu anlamında olup gayrimenkulün mevcut durumunun ve risklerinin tüm belgeleri ile birlikte ortaya konulmasıdır.

Gayrimenkuller ile ilgili işlemlerde yapılan due diligence çeşitleri aşağıdaki gibidir:

-Legal Due Dillience (Hukuki Değerlendirme Raporu),

-Technical Due Diligence (Teknik İnceleme Raporu),

-Environmental Due Dilligence (Çevresel Değerlendirme Raporu),

-Tax Due Diligence (Vergi İnceleme Raporu)

Tüm bu uzmanlıklar farklı olup ilgili uzman firmalar tarafından hazırlanması gerekir. Raporlar gayrimenkullerin mevcut durumu ile ilgili tüm bilgileri detaylı bir şekilde içerir, verilen bilgilerin belgelere dayanması esastır. Yapılacak işleme göre tüm raporların yaptırılması gerekmeyebilir. Due Diligence raporları, gayrimenkul alıcıları ya da satıcıları ya da diğer hak sahipleri tarafından yaptırılabilir.

Raporu hazırlayan firmalar bilgilerin doğruluğuna dair mali taahhütte bulunur, yükümlülük altına girer.


Müvekkillerimizin yaptığı, mal alımından şirket ana sözleşmesine, iş sözleşmelerinden proje finansmanına, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümünden stratejik ortaklıklara kadar varan geniş bir yelpazede şirketin günlük ticari faaliyetlerinde karşılaştığı her konuda sözleşme çalışmaları Kalem Hukuk&Arabuluculuk Bürosu tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Neticede Kalem Hukuk&Arabuluculuk Bürosunda, genelde Ticaret Hukuku ile ilgili her türlü davalara bakılmış ve halen bakılmaktadır. Ancak Ticaret Hukuku ile ilgili aşağıdaki dallarda ise özellikle ilgilenilmektedir.

Deniz Ticaret Hukuku

 • Gemi alacaklılığından doğan davalar,
 • Gemi ipoteğine, gemi rehnine ve gemi üzerinde ayni niteliğe ilişkin diğer her türlü yükümlülüklere ilişkin davalar,
 • Geminin bir alacakla veya zararla ilgili olarak bağlatılması,
 • Donatanın sorumluluğuna ilişkin davalar,
 • Navlun sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Çatma durumunda açılan davalar.

Şirketler Hukuku

 • Ortaklar arası ilişkiler,
 • Şirket birleşmeleri ile ilgili işlemler,
 • Şirket devralmaları ile ilgili işlemler,
 • Şirket içi yetki, görev ve sorumluluk hususundaki işlemler ve davalar,
 • Sözleşmelerden doğan davalar.

Taşıma Hukuku

Kalem Hukuk Arabuluculuk Bürosu, taşıma hukuku konusunda, değişik bir çok uyuşmazlıkta, bazen taşıyan vekilliği, bazen de taşıtan vekilliği yapılarak dava ve iş takipleri yapmış, tecrübeli bir ofistir. Halihazırda bir çok uluslararası nakliyat ve lojistik firmasının hukuk müşavirliğini de yapmakta, charter sözleşmelerinden kırkambar sözleşmelerine değin taşımacılığın her türü ile ilgili problemlerde vekillik üstlenmiştir.

 • Navlun sözleşmelerinden doğan davalar,
 • CIF Sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Diğer her türlü mal taşımalarına (Kara-Deniz ve Havada) ilişkin davalar,
 • Karada-Denizde-Havada yolcu taşıma sözleşmelerine ilişkin davalar,
 • Ulusal veya uluslararası taşımalarda taşıyanın veya taşıtanın sorumluluğuna ilişkin davalar,
 • Taşıma sırasında mala veya üçüncü kişiye verilen zarar halinde açılan davalar.

Sigorta Hukuku

Kalem Hukuk Arabuluculuk Bürosu,sigorta hukuku konusunda, değişik bir çok uyuşmazlıkta, bazen sigorta şirketi vekilliği, bazen de sigorta alacaklısı vekilliği yapılarak dava ve iş takipleri yapmış, tecrübeli bir ofistir.

Bankacılık & Finans – Sermaye Piyasası Hukuku

Avukatlarımız mali işlemlerin planlanan şekilde yapılandırılması için müvekkillerine uzmanlık bilgisi sunmakta, sermaye grupları arasında anlaşmalara ve nakit akışına yönelik dokümanları hazırlamaktadır. Kredi sözleşmeleri ve verilen kredilerin teminat altına alınmasını amaçlayan sözleşmeler başta olmak üzere, müvekkilleri için gerekli hukuki belgeleri hazırlamaktadırlar.

Kooperatifler Hukuku

Kooperatifler Hukuku 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun birinci maddesinde kooperatif şu şekilde tanımlanmıştır: "Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerin ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir." Söz konusu tanımdan da anlaşılacağı üzere kooperatifler, ticari ortaklıklardan farklı olarak, kar paylaşma gibi ticari bir amaç gözetmez, bireyin ekonomisinin geliştirilmesini hedeflerler. Bu sebeple de kooperatif tüzel kişilikleri, üçüncü kişilerle değil, yalnızca kendi ortakları le hukuki işlemler yaparlar.

Ortak dışı işlem yasağı olarak addedilen bu kuralın ihlali halinde kooperatiflerin, kar amacı taşıyan ticari ortaklıklardan herhangi bir farkı kalmaz. Zira kooperatiflerin, sosyal bir ihtiyaç neticesinde kişilerin karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ortak ekonomik menfaatlerin sağlayıp koruma amacıyla ortaya çıkmış kişi birlikleri olduklarından doğası gereği, içe dönük yapıda olmaları gerekmektedir. Kooperatifler, ticari ortaklıklardan farklı olarak, kar paylaşma gibi ticari bir amaç gözetmeyen, bireyin ekonomisinin geliştirilmesini hedefleyen kişi birlikteliklerdir. Bu sebeple de kooperatif tüzel kişilikleri, üçüncü kişilerle değil, yalnızca kendi ortakları ile hukuk işlemler yapabilirler. Ortak dışı işlem yasağı ilkesi bu birliklerin işlemsel alanlarını kısıtlamaktadır. Bu içe dönük yapını ihlali halinde oluşan sıkıntıların çözümlerinde büromuz aktif rol almaktadır.


DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM 

“Kalem Hukuk Bürosu” adı kullanılarak bir çok kişiye dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderildiği , uzlaşma , icra takibi gibi hususlardan bahsedilerek büromuz ile de ilgisi olmayan numaraların iletişim adresi olarak bildirildiği yönünde ihbarlar alınmaktadır.  

BU TÜR DOLANDIRICILIK AMAÇLI MESAJLARA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKİR. 

BÜROMUZ TARAFINDAN KİMSEYE BU ŞEKİLDE MESAJ GÖNDERİLMEMEKTEDİR.