Ana sayfa > Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku > Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukukundan doğan telif hakları ile markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar gibi Sınai Mülkiyet Hukuk adı altında hukuki rejime kavuşmuş bulunan unsurlar, bunları bulan ve ilk olarak orta koyan sahipleri için en önemli varlıklarındandır.

Büromuz bu alanda uzmanlaşmış, TPE siciline kayıtlı ve yetkili, ‘Marka-Patent-Endüstriyel Tasarım Vekili’ ünvanlarını elinde bulunduran yetkin bir kadroya sahiptir. Bu kadro sınai ve fikri mülkiyet haklarının korunması hususunda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekte ve taklit/korsan ürünler ile mücadele etmektedir.

Konusunda uzman olan bu departmanımız ve avukatlarımız ulusal firmalara ve kişilere ticari markalarını, patentlerini, endüstriyel tasarımlarını, ticari sırlarını ve telif haklarını nasıl koruyacakları hususlarında titiz bir danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti sunmaktadır.

Büromuz, Türk Patent Enstitüsü nezdinde Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde de fikri mülkiyet hakları konusunda müvekkillerini temsil; bu hakların devri ile diğer hak sahiplerinin ürün ve eserleri arasındaki farklılığın hangi ayırt edici işaretlere dayandığı hususunda danışmanlık gibi konularda da hizmet sunar. Büromuzca bu konuda yürütülmekte olan bir kısım iş ve davalar :

  • Markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve telif hakları ile ilgili C.Savcılığına yapılacak her türlü şikayetler ile bu husustaki ceza mahkemelerinde açılan davaların takibi,
  • Taklit ve korsan ürünlerin toplatılması,
  • Taklit ve korsan ürünleri için mahkemeler kanalıyla tespit yaptırılması,
  • Taklit ve korsan ürünler için hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açılması ve devam ettirilmesi,
  • Türk Patent Enstitüsü nezdinde her türlü başvuruların, itiraz ve şikayetlerin yapılması,
  • Yasal şartları haiz olmayan tescillerin hükümsüzlüğü,
  • Tescil hakkının ihlaline dayalı maddi manevi tazminat , ihlalin men’i davaları.

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM 

“Kalem Hukuk Bürosu” adı kullanılarak bir çok kişiye dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderildiği , uzlaşma , icra takibi gibi hususlardan bahsedilerek büromuz ile de ilgisi olmayan numaraların iletişim adresi olarak bildirildiği yönünde ihbarlar alınmaktadır.  

BU TÜR DOLANDIRICILIK AMAÇLI MESAJLARA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKİR. 

BÜROMUZ TARAFINDAN KİMSEYE BU ŞEKİLDE MESAJ GÖNDERİLMEMEKTEDİR.